Học Viện Giao Lưu Quốc Tế Tokyo cơ sở Ikebukuro

Huấn luyện ứng phó với thảm họa

Ngày 10/12 sinh viên lớp A2 đã đến Trung tâm phòng chống thảm họa có địa điểm tại ga Ikebukuro để tham gia lớp học về cách ứng phó với thảm họa. Sinh viên đã có được những kiến thức quý báu thông qua các trải nghiệm về động đất, khói và cách dập lửa .

Học viện giao lưu quốc tế Tokyo Ikebukuro

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です