Học Viện Giao Lưu Quốc Tế Tokyo cơ sở Ikebukuro

Chỉ dẫn đường đi

Bản đồ khu vực xung quanh

 

Hướng dẫn các tuyến tàu gần trường

 

Bản đồ minh họa hướng đi từ sân bay Narita và Haneda