Học Viện Giao Lưu Quốc Tế Tokyo cơ sở Ikebukuro

Sơ lược về trường

Sơ lược về trường

Tên trường Học viện giao lưu quốc tế Tokyo Ikebukuro
Chủ tịch Hayama Seiko
Hiệu trưởng EZAKI KOKI
Địa chỉ 3-19-7 Minamiotsuka, Toshima-ku, Tokyo 170-0005 Japan
Điện thoại 03-6709-2988
FAX 03-6709-2990
Website http://ikebukuro.tokyo-japanesels.jp/
Trường anh em Học viện giao lưu quốc tế Tokyo
2-3-7 Sennin-cho, Hachioji City, Tokyo 193-0835 Japan-Cơ sở 3 (Văn phòng trường. Phòng giáo vụ)
Điện thoại: 042-669-4250 (số đại diện)
FAX:042-669-4251
http://www.tokyo-japanesels.jp/