Học Viện Giao Lưu Quốc Tế Tokyo cơ sở Ikebukuro
Slider

Tin tức

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

Để bảo vệ sức khỏe của học sinh trước dịch bệnh viêm phổi Corona trường quyết định cho học sinh tạm thời nghỉ học. Thời gian nghỉ học từ ngày 2 tháng 3 (thứ 2) đến ngày 13 tháng
Tham quan Ngân hàng Nhật Bản

Tham quan Ngân hàng Nhật Bản

Năm học 2020 đã bắt đầu!

Năm học 2020 đã bắt đầu!

Chia tay 2019

Chia tay 2019

Chào đón Học viện giáo dục Yasi đến từ Luoyang, Trung Quốc

Chào đón Học viện giáo dục Yasi đến từ Luoyang, Trung Quốc

Huấn luyện ứng phó với thảm họa

Huấn luyện ứng phó với thảm họa