Học Viện Giao Lưu Quốc Tế Tokyo cơ sở Ikebukuro
Slider

Tin tức

THÔNG BÁO VỀ LỊCH NGHỈ TUẦN LỄ VÀNG

THÔNG BÁO VỀ LỊCH NGHỈ TUẦN LỄ VÀNG

Trường chúng tôi xin thông báo kỳ nghỉ tuần lễ vàng bắt đầu từ ngày 29 tháng 4 năm 2021(thứ nảm) đến hết ngày 9 tháng 5 năm 2021(chủ nhật). Trong suốt kỳ nghỉ lễ mọi thắc mắc được