Học Viện Giao Lưu Quốc Tế Tokyo cơ sở Ikebukuro
Slider

Tin tức

Thông báo về Khoản hỗ trợ khẩn cấp cho học sinh sinh viên

Thông báo về Khoản hỗ trợ khẩn cấp cho học sinh sinh viên

Lần này theo thông báo của Bộ Giáo dục, do ảnh hưởng lan rộng của dịch corona, các sinh viên gặp khó khăn trong việc tiếp tục học tập sẽ được chi viện một khoản gọi là Tiền hỗ trợ