Học Viện Giao Lưu Quốc Tế Tokyo cơ sở Ikebukuro

Áp dụng bí quyết của trường anh em có quy mô lớn, lịch sử lâu năm, tỷ lệ học tiếp lên 100%

Học viện giao lưu quốc tế Tokyo Ikebukuro là trường anh em của trường tiếng Nhật có quy mô lớn, lịch sử lâu năm có địa điểm ở phía tây Tokyo –  Học viện giao lưu quốc tế Tokyo.

Trường chúng tôi áp dụng phương châm giáo dục của Học viện giao lưu quốc tế Tokyo nên các bạn có thể yên tâm học tập.

Trang web của Học viện giao lưu quốc tế Tokyo 

▸Học viện giao lưu quốc tế Tokyo

2-3-7 Sennin-cho, Hachioji City, Tokyo 193-0835 Japan ‐ Cơ sở 3 (Văn phòng)
TEL:042-669-4250 (số điện thoại chính)
FAX:042-669-4251