Học Viện Giao Lưu Quốc Tế Tokyo cơ sở Ikebukuro

Chế độ học bổng

Nhờ có sự ủng hộ của nhiều người về phương châm giáo dục nên trường chúng tôi đã xây dựng được chế độ học bổng riêng. Gần đây nhất là trường đã nhận được sự ủng hộ của Công ty KOA SHOJI, của ngài Hosoda Hiroyuki nghị sỹ Hạ viện)

● Học bổng KOA SHOJI (tài trợ bởi công ty KOA SHOJI)

syougakukin_10

● Học bổng kỷ niệm Hosoda (tài trợ bởi Ngài Hosoda Hiroyuki, nghị sỹ Hạ viện)

 

● Học bổng cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc

● Học bổng chuyên cần

Ngoài ra còn có chế độ học bổng khuyến học JASSO của Bộ Giáo dục dành cho du học sinh người nước ngoài có thành tích học tập xuất sắc. Xin tham khảo thêm về học bổng này ở trang web:
(http://www.jasso.go.jp/scholarship/shoureihi.html)